Koulutuksen perusrahoitus ja opettajamitoitus kuntoon! Suurinkaan mestari ei pysy huipulla, jos sivistyksen kasvot jäätyvät

Maanantai 7.3.2022 klo 18:57 - Tuomo Suihkonen

Kirjoitus julkaistiin Kalevassa 2.3.2022
Koulutuksen perusrahoitus ja opettajamitoitus kuntoon!
Suurinkaan mestari ei pysy huipulla, jos sivistyksen kasvot jäätyvät
Mikko Ripatti ja Olli Luukkainen vaativat Kalevalan päivänä 28.2. Kalevassa ansiokkaassa mielipidekirjoituksessaan, että nyt on pidettävä aiempien vuosien Pisa-mestari huipussaan kasvatuksen ja koulutuksen kärkimaana. He toivat esille lukutaidon vahvistamisen tärkeyden ja peruskoulun valtakunnallisen tuntijaon vähimmäismäärän lisäämisen ratkaisuksi tavoitteen toteutumisen kannalta ja nostivat esille mm. kolmiportaisen tuen resurssit, oppilashuollon toimivuuden merkityksen ja maahanmuuttajien opetuksen tärkeyden.
Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, että nyt on pikaisesti ryhdyttävä toimiin, jotta onnistumme koulutusmaana siinä, missä Iivo onnistui olympialaduilla. Tulokulmani tähän asiaan vain on hieman toisenlainen. Maailman parhaasta opettajasta on imetty vuosien varrella kaikki mehut irti, kun kuusi kymmenestä opettajasta kokee OAJ:n tuoreen työolobarometrin mukaan, että töitä on liikaa. Työstressi on lisääntynyt korona-aikana ja työn ilo on vähentynyt. Jos opettajat uupuvat, mikä avuksi, että saamme tulevaisuudessakin todistaa Suomen olevan koulutuksen huippumaa.
Korona on varmasti yksi, mutta ei ainut syy uupumiselle. Opettajaurallani olen nähnyt työssä vuosien varrella tapahtuneen muutoksen. Työmäärää on kasvattanut esimerkiksi isommat ryhmäkoot, oppilaiden tuen tarpeiden lisääntyminen. Turhalta tuntuva sälä vie voimia. Korona-aikana kuormitusta on lisännyt esimerkiksi se, että muuttuvissa tilanteissa tieto ei ole kulkenut eikä tilanteita olla osattu ennakoida.
Tiedämme monen opettajan harkitsevan alanvaihtoa. Työn ilo ja merkityksellisyys vähenevät, kun korkeasti koulutettu opettaja kokee, ettei riitä, eikä hänen pedagogiseen osaamiseensa luoteta.
Työn arvo tunnistetaan julkisessa keskustelussa ja päättäjien puheissa. Arvostuksen tulisi nyt vain näkyä selvemmin konkreettisina toimina, jotta onnistumme koulutusmaana siinä, missä Iivo onnistui olympialaduilla.
Päättäjät ja työnantajat, haastan teidät kunnon kiriin, joka palauttaa sivistysmaamme Suomen opetuksen arvostuksen huipulle ja oppilaiden osaamisen 2000-luvun alun tasolle. Koulutuksen perusrahoituksen palauttaminen koulutusleikkauksia edeltävälle ajalla on nyt enemmän kuin tarpeen.
Opettajamitoituksen avulla voidaan vähentää työkuormaa ja turvata mahdollisuus keskittyä perustyöhön. Hoidetaan palkkaus kuntoon palkkaohjelmalla ja tuetaan opettajia muutosten keskellä riittävällä täydennyskoulutuksella, työnohjauksella ja mentoroinnilla. Perataan ja vahvistetaan myös opettajankoulutusta.
Tehdään yhdessä Suomesta maailman paras paikka oppia, opettaa ja tutkia! Ratkaisuja löytyy – onko päättäjillä ja työnantajilla tahtoa?
Tuomo Suihkonen, luokanopettaja ja pääluottamusmies,
OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen pj., Kerava

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulutuksen perusrahoitus, opettajamitoitus, Pisa-mestari, kolmiportaisen tuen resurssit, oppilashuollon toimivuus, työstressi, alanvaihto