Lukuvuosi käyntiin!

Torstai 25.8.2022 - Tuomo Suihkonen

Lukuvuosi käyntiin!

 

Lapset kirmaavat päiväkotien ja koulujen pihoilla, yläkouluissa ja toisella asteella nuoret tulevaisuuden vaikuttajat ovat ilmaantuneet oppilaitostensa edustalle ja vähitellen korkeakoulutkin vetävät opiskelijat opintojensa äärelle. Epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin tekevät tulevaisuuksia joka päivä, auttavat ja ohjaavat lapsiamme, nuoriamme ja aikuisiakin opiskelijoita löytämään oman tiensä tässä epävakaassa ympäristössä. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset luovat turvaa, toivoa ja uskoa tulevaan. Sivistys on aina ollut kansakuntamme pelastus. Sivistynyt kansa luo uskoa ja toiveikkuutta tulevaan. Sivistyksen vaalimiseksi on turvattava laadukas varhaiskasvatus ja koulutus kaikilla opetuksen asteilla nyt ja tulevaisuudessa.

 

Hallitus kokoontuu toimikautensa viimeiseen budjettiriiheen elo-syyskuun taitteessa. OAJ on nostanut esille kolme päätavoitetta, jotka kumpuavat kasvatus- ja koulutuskentän akuuteista tarpeista. Ensiksikin varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä on pikaisesti nostettava, jolla paikataan osaltaan varhaiskasvatuksen osaamispulaa kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista. Se ei yksin riitä, vaan palkkaukseen ja työoloihin sekä työhyvinvointiin tulee myös voida panostaa kaikilla opetuksen asteilla. Koulutusvaatimuksien väljentäminen ei käy OAJ:n mielestä järkeväksi ratkaisuksi osaamispulaan. Toiseksi opettajarekisterin perustamiseksi on annettujen lupausten vakuudeksi kirjattava vuoden 2023 budjettiin puolen miljoonan euron rahoituserä. Kolmanneksi varmistaaksemme maailman parhaiten koulutetun opetushenkilöstön pysymisen alalla tulee mentorointi vakiinnuttaa osaksi opettajien uraa. Nuorten vastavalmistuneiden opettajien perehdyttäminen työhön ja mentorointi tukevat tutkitusti opettajien ja esihenkilöiden työssä jaksamista. Vertaismentorikoulutuksen saaneena ja vertaismentorointikokemusta omaavana opettajana huomasin omalla opettajanurallani sen, että yhteisten kokemusten jakaminen vertaisten kesken auttaa jaksamaan. Sitä tapahtuu jo nyt työpaikoilla, edunvalvontatyöryhmissä ja –kollegioissa, mutta vertaismentoroinnille tulisi luoda työpaikoille edellytykset toimia osana opettajan työtä ja työpäivää.

 

Toivotan Teille kaikille kasvatuksen, opetuksen ammattilaisille, opettajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin voimia siihen tärkeään työhönne, mitä teette lastemme, nuortemme ja aikuistemmekin tulevaisuuden eteen. OAJ Uusimaa juhlii 28.10. 10 +1-vuotisjuhlia Helsingissä. Siitä tiedotetaan erikseen jäsenyhdistyksiämme ja juhlaan kutsuttuja.

 

Hyvää lukuvuotta 2022-23!

 

Tuomo Suihkonen, OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sivistys, varhaiskasvatus, koulutus, mentorointi, vertaismentorointi, OAJ

Opettajien työpahoinvointi ei parane itsestään

Maanantai 7.3.2022 - Tuomo Suihkonen

Julkaistu Helsingin Sanomissa 22.2.2022

 

Opettajien työpahoinvointi ei parane itsestään 

 

Kuusi kymmenestä opettajasta kokee, että töitä on liikaa, kertoo OAJ:n tuore työolobarometri. Kahden viime vuoden aikana myös opettajien työstressi on lisääntynyt ja työn ilo vähentynyt. 

Korona on varmasti yksi, mutta ei ainut syy uupumiselle. Opettajaurallani olen nähnyt työssä vuosien varrella tapahtuneen muutoksen. Työmäärää on kasvattanut esimerkiksi isommat ryhmäkoot, oppilaiden tuen tarpeiden lisääntyminen. Turhalta tuntuva sälä vie voimia. Korona-aikana kuormitusta on lisännyt esimerkiksi se, että muuttuvissa tilanteissa tieto ei ole kulkenut eikä tilanteita olla osattu ennakoida. 

Tiedämme monen opettajan harkitsevan alanvaihtoa. Työn ilo ja merkityksellisyys vähenevät, kun korkeasti koulutettu opettaja kokee, ettei riitä, eikä hänen pedagogiseen osaamiseensa luoteta.  

Työn arvo tunnistetaan julkisessa keskustelussa ja päättäjien puheissa. Arvostuksen tulisi nyt vain näkyä selvemmin konkreettisina toimina, jotta onnistumme koulutusmaana siinä, missä Iivo onnistui olympialaduilla.  

Päättäjät ja työnantajat, haastan teidät kunnon kiriin, joka palauttaa sivistysmaamme Suomen opetuksen arvostuksen huipulle ja oppilaiden osaamisen 2000-luvun alun tasolle. Koulutuksen perusrahoituksen palauttaminen koulutusleikkauksia edeltävälle ajalla on nyt enemmän kuin tarpeen.  

Opettajamitoituksen avulla voidaan vähentää työkuormaa ja turvata mahdollisuus keskittyä perustyöhön. Hoidetaan palkkaus kuntoon palkkaohjelmalla ja tuetaan opettajia muutosten keskellä riittävällä täydennyskoulutuksella, työnohjauksella ja mentoroinnilla. 

Tehdään yhdessä Suomesta maailman paras paikka oppia, opettaa ja tutkia! Ratkaisuja löytyy – onko päättäjillä ja työnantajilla tahtoa? 

 

Tuomo Suihkonen, luokanopettaja ja pääluottamusmies, Kerava

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työpahoinvointi, OAJ:n työolobarometri, perustyö, työn arvostus, koulutusleikkaukset, sivistysmaa, koulutusmaa, opettajamitoitus