Arvoisa OAJ:n jäsen

Sunnuntai 3.4.2022 - Tuomo Suihkonen

Arvoisa OAJ:n jäsen

 

Olen Tuomo Suihkonen, keravalainen luokanopettaja, KM ja JUKOn pääluottamusmies. Olen toiminut opetusalalla jo 90-luvulta lähtien aluksi liikunnan opettajana ja sittemmin luokanopettajana ja pääluottamusmiehenä yhteensä 20 vuotta. Valmistuin Tampereen yliopistosta 2001. Olen kouluttautunut vertaisryhmämentoriksi ja toiminut mentorina Keravalla. Olen kehittänyt koulua opetussuunnitelmatyöryhmän vetäjänä. Sanoma Pron yhteysopettajana toimin yli 10 vuotta kiertäen pääosin Uuttamaata. Olin työhyvinvointihankkeessa päätulenkantajana Keravan kaupungilla. 

 

Johtajakoulutusta olen saanut RUK:sta, Kadettikoulusta sekä suorittamalla Opetushallinnon tutkinnon. Johtamiskokemusta minulle on kertynyt varusmieskouluttajana, opettajana, koulun johtoryhmässä ja erityisesti yhdistystoiminnasta paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtajana. Useat työryhmät, tiimien vetovastuut vaikuttamistyöni politiikassa kaupunginvaltuutettuna ja piirin puheenjohtajana ovat minua koulineet.  

 

OAJ:n valtuustossa 2018-2022 olen pitänyt alueyhdistys- ja ponsipuheenvuoroja mm. opettajien ammatin arvostuksesta, opettajien työhyvinvoinnin tukemisesta, kolmiportaiseen tukeen liittyvästä resurssivajeesta ja erityisopetuksesta. Olen edistänyt OAJ-sovelluksen kehittämistä jäsenistön, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tarpeista. Ammattijärjestöuudistamiseen olen tuonut alue- ja paikallisyhdistysten näkökulmaa. Olen osallistunut valiokuntatyöhön ja toiminut koulutuspoliittisen toimikunnan aktiivisena varajäsenenä.  

 

Opettajien työhyvinvointi tulee olla edunvalvonnan ytimessä. Ensiksi tulee turvata opettajille riittävät resurssit tehdä työtänsä hyvin. Tarvitsemme opettajarekisterin ja opettajamitoitus tulee säätää lakiin varhaiskasvatuksesta alkaen. Opettajien täydennyskoulutusta tulee kehittää, sillä hyvä täydennyskoulutus lisää osaamista, motivoi ja tukee opettajien työhyvinvointia. Ratkaisuiksi työhyvinvoinnin parantamiseen tulisi edistää opettajien vertaismentorointia ja mahdollisuutta työnohjaukseen. Riittävät tukipalvelut ja kolmiportainen tuki tulee saada kuntoon! Keskeistä on koulutuksen perusrahoituksen kasvattaminen kaikilla koulutusasteilla ja monivuotinen palkkaohjelma, joka tasaa kuntasektorin palkkaeroja yksityissektoriin verrattuna. Samalla se lisäisi kuntien ja hyvinvointialueiden veto- ja pitovoimaa työnantajina.  

 

En kannata nyt kokeiltua vuosityöaikaa. Minusta on laitettava kaikki paukut koronan jälkeisen oppimis- ja työhyvinvointivajeen paikkaamiseen. Ammatillisten vuosityöajan valuviat tulee tunnistaa ja käyttää olemassa oleva energia näiden valuvikojen paikkaamiseen. 

 

Järjestöä tulee kehittää avoimuutta ja yhteisöllisyyttä rakentaen. Tärkeää on jäsenten aito kuuntelu ja vaikuttaminen yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja tavoitteiden suuntaisesti. Paikallisten ja alueellisten aktiivitoimijoiden, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Yhdessä kehitämme järjestöämme vahvana kasvatus- koulutus- ja tutkimusalan osaajien tukijana. Nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeitä ja päivänpolttavia asioita sekä elämme ja hengitämme jäsentemme arjen tarpeita tunnistaen. Koulutuspoliittista vaikuttamistyötä poliittisiin päättäjiin, kansanedustajiin ja työnantajan edustajiin täytyy tehdä aktiivisesti. Puheenjohtajana kokoaisin ympärilleni osaavan ja ammattitaitoisen tiimin eri sopimusalojen, koulutuksen sekä lakipuolen asiantuntijoista. Työtä jäsentemme eteen täytyy alkaa tehdä heti yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

Kaiken, mitä olen valtuustokaudella 2018-22 tehnyt ja mihin olen vaikuttanut, sen kaiken olen tehnyt OAJ:n jäsenten valtuuttamana ja heidän edunvalvontaansa edistäen. Saman lupauksen annan, mikäli minut valitaan OAJ:n uudeksi puheenjohtajaksi 2022-25. Tunnen perin pohjin opettajan työn ja tuon kentän äänen edunvalvonnan ytimeen! 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: OAJ:n valtuusto, opettajien työhyvinvointi, vertaisryhmämentori, koulutuksen perusrahoitus, opettajamitoitus, oppimis- ja työhyvinvointivaje